Teeme oma parima, et Teil oleks meeldiv meiega töötada.

Logistilised teenused

– äritegevuse üheks tähtsaimaks ja keerulisimaks etapiks on kaubavedu. See protsess sisaldab palju küsimusi, mis nõuavad kiireid lahendusi, pidevat kontrolli, dokumentatsiooni ja seadusandluse paljude peensuste tundmist. Kuid kõik need raskused ei pea ettevõtjatele takistuseks saama, segades neil oma ettevõtet üles ehitada. Ettevõte OÜ QUADRO CENTER pakub Teile oma teenuseid logistika ja tollivormistuse valdkonnas.

Kohaletoimetamise viis on Teie valida. Võimalikud on mitmed variandid: koormate autoveod, transport meritsi või mööda raudteed, samuti õhutransport.

Autoveod Ida- ja Lääne-Euroopa maadesse, Baltikumi ja SRÜ-sse.

Suure hulga mööda maismaad toimuvate kaubaveomeetodite hulgas on just autoveod tänu oma mobiilsusele, tõhususele ja majanduslikule otstarbekusele kõige suurema nõudlusega kaubaveo viisiks.

Pakume mitmesuguseid autovedude liike, sealhulgas ohtlike, kiirestiriknevate ja monteeritavate koormate vedu. Tänu arenenud autoteede võrgule valivad ettevõtte OÜ QUADRO CENTER eksperdid kõige optimaalsema ja lühema marsruudi, vähendades finantsilisi väljaminekuid kaubaveole autotranspordiga.

Teie toodangu meritsi kaubavedu rahvusvahelistest ja kohalikest sadamatest ja konteinerterminalidest, võttes arvesse maismaal tehtavat koorma transportimist kliendi lattu, samuti tollivormistust ja kindlustust.

Teenus on osaks ladustamismehhanismist, mille katkematu töötamine garanteerib arengu ja õitsengu kliendi ettevõttele, mis vajab kaupade operatiivset kohaletoimetamist meritsi

Raudteetransport, mille alla kuulub igat liiki vagunite tagamine (kinnine vagun, poolvagun, platvormvagun ja muud), raudteede tariifide eest tasumine SRÜ ja Euroopa riikide territooriumil, samuti muud kaasnevad teenused.

Raudteetransport on alati olnud, on praegu ja saab alati olema aktuaalne, kuna see transpordiviis võimaldab vedada raskekaalulisi koormaid pikkade distantside taha mõõdukate hindadega.

Koormate õhutransport on üheks pika logistilise keti olulisimaks etapiks, mille eesmärgiks on kauba tootja juurest ostjani kohale toimetamine. Teenuste kvaliteedist, mida pakub õhuvedude ettevõte, sõltub paljuski nii transporditava koorma kiirus kui ka rikkumatus.

Oma töös püüame igale kliendile tagada individuaalse lähenemise ja garanteerime pakutavate teenuste kvaliteedi ja maksumuse optimaalse vastavuse. Meie tegevuse mistahes suunal, kaasa arvatud õhutranspordis, on eesmärgiks tellimuste täitmine kõige kõrgemal professionaalsel tasandil.

Tollivormistus – koormate operatiivne vormistamine ettevõtte OÜ QUADRO CENTER kaudu võimaldab vabastada kliendi koormad tollikontrollist maksimaalselt kiiresti, kuna eksperdid võtavad enda kanda kogu rutiinse töö, mis on selle protsessiga seotud ja nõuab teatud teadmisi.

Meie spetsialistidel on võimalik olla juures ja aidata asjalike nõuannetega alates ärireisi algusest kuni sihtpunktini välja: kauba valik ja kokkuost, säilitamine, laadimine ja transport, tollivormistus, kauba kohale toimetamine ja mahalaadimine. Sellisel moel toetame Teid äritegevuse igal etapil.

This post is also available in: English, Russian