Teeme oma parima, et Teil oleks meeldiv meiega töötada.

Ärialane nõustamine

– kujutab endast teenuseid majanduse, finantside ja investeerimise valdkonnas, strateegilise planeerimise, ettevõtte üldise funktsioneerimise optimeerimise ja eraldiseisvate äriprotsesside alal.

Ettevõte OÜ QUADRO CENTER osutab teenuseid järgmistel ärialase nõustamise suundadel

  • Nõustamine finantsaruandluse ettevalmistamise ja kontrollimise vallas, majandustegevuse finantsanalüüs, majanduskonjunktuuri analüüs ja prognoosimine, finantsstrateegiate väljatöötamine (finantseerimise kaasamine, äri maksumuse, ühinemise ja soetamise maksumuse hindamine, aktsionäride jaoks maksumuse kujundamine).
  • Investeerimisalane nõustamine, professionaalsed soovitused ettevõtete juhtidele ja investoritele kõige optimaalsema investeerimisskeemi valikul ja omandi kõige efektiivsema kasutamisviisi valikul.
  • Juriidilised nõustamised – pakume Teile mitut edaspidise tegutsemise varianti ja anname soovitusi neist kõige optimaalsema osas. Enamik klientidest ei kujuta kuni selle vestluseni ettegi, kuivõrd lihtne ja seaduslik võib olla väljatulek olukorrast, mis senini on tundunud keeruline.
  • Turu-uuringute korraldamine – süstemaatiline andmete otsing, kogumine, analüüs ja esitlemine konkreetse turuolukorra kohta, millega ettevõttel on tulnud kokku puutuda.

This post is also available in: English, Russian